فرم استخدام
 1. مشخصات متقاضی
 2. نام و نام خانوادگی:(*)
  لطفا نام و نام خانوادگی را تکمیل کنید
 3. آدرس ایمیل:(*)
  لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
  مثال: info@hemmatplastco.com
 4. نام پدر:(*)
  نام پدر را وارد کنید
 5. تاریخ تولد:(*)
  تاریخ تولد وارد نشده است
  مثال: 61/02/05
 6. محل تولد:(*)
  محل تولد را وارد کنید
 7. شماره شناسنامه:(*)
  درج شماره شناسنامه اجباری است
 8. کد ملی:(*)
  درج کد ملی اجباری است
 9. وضعیت تاهل:(*)
  وضعیت تأهل را مشخص نمایید
 10. تعداد فرزند:
  ورودی نامعتبر
  در صورتیکه وضعیت تأهل یا متارکه را انتخاب کرده اید تعداد فرزند را وارد کنید
 11. وضعیت نظام وظیفه:
  وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
 12. محل و تاریخ پایان خدمت:
  ورودی نامعتبر
  در صورت پایان خدمت
 13. نوع و علت معافیت:
  ورودی نامعتبر
  در صورت معافیت
 14. شماره موبایل:(*)
  درج شماره موبایل الزامی است
 15. تلفن ثابت:(*)
  درج شماره تلفن ثابت منزل الزامی است
 16. آدرس منزل:(*)
  درج آدرس محل سکونت الزامی است
 17.  
 1. وضعیت جسمانی
 2. نقص عضو:(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 3. سابقه بیماری های ممتد:(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 4. نوع بیماری ممتد:
  ورودی نامعتبر
  در صورت مثبت بودن سابقه بیماریهای ممتد
 5. سابقه عمل جراحی:(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 6. نوع عمل جراحی:
  ورودی نامعتبر
  در صورت داشتن عمل جراحی
 7. آیا نسبت به چیزی آلرژی دارید؟(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 8. نوع آلرژی:
  ورودی نامعتبر
  در صورت مثبت بودن حساسیت یا آلرژی
 9. آیا تا کنون بعلت سانحه در کار از بیمه بیکاری استفاده نموده اید؟(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 10.  
 1. مواد مورد نظر در تحصیلات
 2. مقطع:(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 3. نام دانشگاه:(*)
  نام دانشگاه را وارد کنید
 4. تاریخ شروع:(*)
  تاریخ شروع را مطابق نمونه وارد کنید
  مثال: 1391/03/13
 5. تاریخ پایان(*)
  تاریخ پایان را مطابق نمونه وارد کنید
  مثال: 1393/03/13
 6. رشته تحصیلی:(*)
  لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید
 7. گرایش(*)
  لطفا گرایش خود را مشخص کنید
 8.  
 1. مواد مورد نظر در دوره های آموزش
 2. نام دوره:(*)
  نام دوره را وارد کنید
  هر کدام در یک سطر
 3. نام آموزشگاه:(*)
  نام آموزشگاه را وارد کنید
  هرکدام در یک سطر
 4. تاریخ شروع و خاتمه:(*)
  تاریخ شروع و خاتمه دوره را مطابق نمونه وارد کنید
  مثال: 1392/01/13 تا 1392/05/21
 5. دریافت گواهی:(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 6.  
 1. مواد مورد نظر در سوابق کاری
 2. نام موسسه:
  ورودی نامعتبر
  هرکدام در یک سطر
 3. نوع فعالیت موسسه و شماره تماس:
  ورودی نامعتبر
  هرکدام در یک سطر
 4. شغل:
  ورودی نامعتبر
  هرکدام در یک سطر
 5. نوع همکاری:
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ شروع و پایان همکاری:
  ورودی نامعتبر
  هرکدام در یک سطر
 7. مشمول بیمه تامین اجتماعی هستید؟(*)
  لطفا یکی را انتخاب کنید
 8. شماره بیمه نامه:
  ورودی نامعتبر
  در صورت مشمول بودن بیمه تامین احتماعی
 9. مهارت ها:(*)
  لطفا مهارت های خود را وارد کنید
  هرکدام در یک سطر
 10. عنوان شغل درخواستی(*)
  لطفا عنوان شغل درخواستی را درج کنید
 11. حقوق پیشنهادی:(*)
  لطفا حقوق درخواستی خود را مشخص کنید
  ریال
 12. تأیید صحت اطلاعات:(*)
  لطفا صحت اطلاعات وارد شده را با تیک زدن این گزینه تأیید نمایید
 13. کد امنیتی:
  کد امنیتی:
    بازآوریکد امنیتی وارد شده صحیح نیست
  تصویر مقابل را در کادر وارد نمایید

زندگی زیبای من

تولیدات جدید

ایران _ تبريز _ سه راهی سردرود، خیابان بوتان گاز، فرعی اول شرکت همت پلاست

کد پستی:5197131371
تلفکس:  4142 - 041