داشتن تأییدیه از وزارت بهداشت

پانل هاي پي وي سي با داشتن تائيديه از وزارت بهداشت در خصوص ضد حشره و ضد باکتري بودن، اين حسن را دارد که مصرف کننده با اطمينان خاطر اقدام به خريد و نصب اين محصول در محل سکونت و کار خود مي کند.

زندگی زیبای من

تولیدات جدید

ایران _ تبريز _ سه راهی سردرود، خیابان بوتان گاز، فرعی اول شرکت همت پلاست

کد پستی:5197131371
تلفکس:  4142 - 041